Algemene Voorwaarden

Naam: Amaze Escape Events

Adres: Torenstraat 140, 2513 BW. Den Haag

Telefoonnummer: +31 6 39 176 026

KVK nummer: 57966184

Nederlandse belastingnummer: 852813430B01

EU belastingnummer: NL852813430B01

Bank: NL10ABNA0538138629 BIC: ABNANL2A

Webpaginas: https://amaze-escape.com en https://amazevr.nl

Links:
Algemene Voorwaarden op Amaze-Escape.com: https://amaze-escape.com/algemene-voorwarden/
Privacybeleid op Amaze-Escape.com: https://amaze-escape.com/privacy-policy/
Algemene Voorwaarden op AmazeVR.nl: https://amazevr.nl/algemene-voorwaarden/
Privacybeleid op AmazeVR.nl: https://amazevr.nl/privacybeleid/

 1. Met het boeken van een van de diensten bij Amaze geeft u aan akkoord te gaan met de Voorwaarden.
 2. Indien u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, kan u geen gebruik maken van de diensten bij Amaze.
 3. De persoon die de reservering maakt accepteert de Algemene Voorwaarden namens de gehele groep die met hem/haar mee gaan naar Amaze, met als gevolg dat de Voorwaarden geldig zijn voor ieder lid van de groep die gebruik maakt van de diensten van Amaze.
 1. “Klant”, “Consument”: Elk persoon of elke entiteit die de AmazeVR website bezoekt en onze diensten boekt.
 2. “U”; “Uw”; “Deelnemer” betekent de klant.
 3. “Wij”; “Ons”; “Onze”: zoals gebruikt in de huidige Algemene Voorwaarden “wij”, “ons”, “onze”, AmazeVR duidt op Amaze Escape Events V.O.F en amaze-escape.com enamazevr.nl;
 4. Amaze office duidt op onze geregistreerde kantoren op de Binckhorstlaan 135, 2516 BA, Den Haag.
 5. “Partijen”: de klant en Amaze wordt gezamenlijk naar gerefereerd als de “partijen”
 6. “Dienst”; “Diensten”: elke en alle diensten aangeboden door ons op de amaze-escape.com enamazevr.nl websites en op onze fysieke locatie van de Amaze office.
 7. “Game”: verwijst naar de live escape games en virtual reality escape games beheerd en bediend door Amaze.
 8. “Akkoord”; “Voorwaarden”: verwijst naar de huidige Algemene Voowaarden.
 9. Voor de doeleinden van de Algemene Voorwaarden, zullen we Amaze Escape Events V.O.F. gebruiken om te refereren naar zowel Amaze Escape Events V.O.F als naar amaze-escape.com en amazevr.nl en elke en alle andere domeinen in het bezit van Amaze.
 1. Amaze mag de Voorwaarden op elk moment herzien door dit document te updaten.
 2. Alle aangepasten Algemene Voorwaarden zullen meteen van toepassing zijn nadat ze geplaatst zijn op de reserveringspagina.
 3. U bevestigt en gaat akkoord dat Amaze het enige recht heeft om extra algemene voorwaarden voor uw bezoek uiteen te zetten en te plaatsen. U gaat akkoord dat deze extra algemene voorwaarden als een geldige toevoeging van deze Voorwaarden worden gezien en genoemde Algemene Voorwaarden worden hier verder in verwerkt. Verder gaat u er nadrukkelijk mee akkoord dat, mocht er een conflict zijn tussen de extra algemene voorwaarden en de huidige Voorwaarden, de extra voorwaarden voorrang krijgen.
 4. Alle rechten die niet nadrukkelijk zijn benoemd in de Voorwaarden zijn voorbehouden.
 1. De dienst zal worden verstrekt met zorg en ijver, op een professionele manier en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Amaze heeft een plichtsbewuste poging gedaan om zijn diensten nauwkeurig weer te geven en te beschrijven op de website. Amaze is zijn informatien, producten en diensten continu aan het verbeteren. Met als gevolg dat Amaze niet ten alle tijden de nauwkeurigheid of compleetheid van de informatie, waaronder prijzen, specificaties, beschikbaarheid en diensten kan garanderen.
 2. U bevestigt en gaat akkoord dat vorm en aard van de diensten die Amaze voorziet, kunnen wijzigen zonder eerder bericht naar u.
 3. Amaze behoudt het recht om de diensten aan te passen of stop te zetten met of zonder bericht naar u of andere klanten.
 4. Amaze zal niet aansprakelijk zijn jegens klanten of enige derde partij mocht Amaze zich beoefenen op het recht om de diensten aan te passen of stop te zetten.
 1. Amaze Escape Events V.O.F is een creatief bedrijf dat voorziet in een interactieve entertainment dienst, wat wil zeggen dat de klanten actief deel uit maken van de dienst.
 2. Amaze levert de volgenden diensten:
 3. Organiseren van live escape room games
 4. Organiseren virtual reality room escape games
 5. Organiseren pubquizzes
 6. Aanbieden van evenement ruimtes
 7. Het aanbieden van catering op zijn locatie via 3rdparty catering bedrijven.
 8. Live room escape games: De actieve dienst duurt 60 minuten, waarin de deelnemers opgesloten zijn in een kamer waaruit ze moeten ontsnappen binnen de bepaalde tijd. Live room escape games zijn ideaal voor teambuilding evenementen omdat excellent teamwork, goede communicatie, coördinatie en creatief nadenken noodzakelijk zijn om het spel onder de knie te krijgen en de missie op tijd af te ronden. Onze kamers zijn creatief ontworpen met sleutels, codes en puzzels verstopt in de kamer, welke de deelnemers moeten vinden en gebruiken om te kunnen ontsnappen. De deelnemers zijn opgesloten in de kamer en hebben exact 60 minuten om alle puzzels op te lossen en te ontsnappen. Als de deelnemers niet kunnen ontsnappen binnen de afgesproken tijd, worden de deuren van buitenaf geopend. Het gehele spel wordt gemonitord, daardoor kan het spel op elk moment worden gestopt indien de deelnemers dit verlangen. Behalve het monitoren van buitenaf is er geen andere inmenging en de deelnemers zijn alleen met hun eigen teamgenoten in de kamer. Aangezien het spel het doorzoeken van de kamer, verplaatsen van decoratie en het nakijken van verschillende voorwerpen omvat, is er een minimaal risico op een blessure die niet kan worden uitgesloten. Klanten gaan akkoord deel te nemen aan de diensten aangeboden door Amaze op eigen verantwoordelijkheid en stellen Amaze, zijn personeel en elke partij opererend namens Amaze vrij van aansprakelijkheid, zoals gedetaileerd beschreven in het gedeelt: Beperking van Aansprakelijkheid.
 9. Virtual reality room escape games: De actieve dienst duurt 44 minuten, waarin de deelnemers in een kamer met een virtual reality headset, backpack pc, controllers in bepaalde tijd raadsel moeten oplossen om een missie te voltooien. VR room escape games zijn ideaal voor teambuilding evenementen omdat excellent teamwork, goede communicatie, coördinatie en creatief nadenken noodzakelijk zijn om het spel onder de knie te krijgen en de missie op tijd af te ronden. Het gehele spel wordt gemonitord, daardoor kan het spel op elk moment worden gestopt indien de deelnemers dit verlangen. Behalve het monitoren van buitenaf is er geen andere inmenging en de deelnemers zijn alleen met hun eigen teamgenoten in de kamer. Klanten gaan akkoord deel te nemen aan de diensten aangeboden door Amaze op eigen verantwoordelijkheid en stellen Amaze, zijn personeel en elke partij opererend namens Amaze vrij van aansprakelijkheid, zoals gedetaileerd beschreven in het gedeelt: Beperking van Aansprakelijkheid.
 10. Quiz: Amaze biedt ook een pubquiz aan, indien verzocht door de klanten. De pubquiz bevat 1 Quizmaster, 6 spannende thema’s en 24 brein brekende vragen. De activiteit duur ongeveer 60 minuten.
 11. Evenementruimtes : Amaze kan evenmentruimtes leveren als de klant een locatie nodig heeft voor een extra activiteit (team-meeting, workshop, etc).
 12. Catering: Amaze kan breed uiteenlopende catering voorzien via zijn catering partners. Dit kan op eigen locatie of op de locaties van de catering partners.
 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Amaze daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Amaze niet tot het verrichten van een
  gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de
  opgegeven prijs.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten
  en offertes of op de website binden Amaze niet.
 6. Amaze heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 1. De prijzen weergegeven op de Amaze websites en/of gestuurd door Amaze of zijn vertegenwoordigers in officiële aanbiedingen zijn brutoprijzen inclusief de toepasselijke BTW.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de deelnemers de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die op deelnemers betrekking hebben, in acht nemen.
 2. Alle deelnemers dienen minimaal 5 minuten voor het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn op de locatie waar de VR activiteit zich bevindt.
 3. De deelnemer is verplicht de door Amaze gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en het reglement van Amaze na te leven.
 4. De deelnemer dient deelname aan het spel te staken bij pijn of ziekte.
 5. De deelnemer neemt vrijwillig deel aan de VR belevenissen.
 6. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens deelname aan het spel is niet toegestaan.
 7. Het is niet toegestaan te roken op de locatie van Amaze.
 8. Amaze is bevoegd de deelnemers die te laat komen, die niet voldoen aan de minimale leeftijd voor de VR games, die zich tijdens het spel misdragen, die
  zich agressief opstellen, die onder invloed zijn van drank of drugs, die de (veiligheids)instructies of het reglement van Amaze niet opvolgen of die
  oneigenlijk gebruik maken van de VR apparatuur of de overige terbeschikkinggestelde zaken de toegang tot Amaze VR te ontzeggen. Is een van de situaties omschreven in dit artikel van toepassing, dan heeft Amaze tevens het recht het spel te beëindigen. Worden een of meerdere deelnemers de
  toegang ontzegd en/of wordt het spel door Amaze beëindigd, dan blijft de vergoeding voor deelname aan het spel in die gevallen volledig verschuldigd,
  onverminderd het recht van Amaze op vergoeding van eventuele schade.

Wij werken met vaste starttijden. Indien de groep meer dan 15 minuten te laat is kunnen wij de afspraak niet meer garanderen.
Als er voldoende beschikbaarheid is op de dag, en de groep de afspraak wenst na te komen, brengen wij 25 EUR voor elke 30 minuten vertraging in rekening.

 1. Annuleren zonder annuleringsverzekering is niet mogelijk.
 2. Annuleren kan alleen kosteloos tot 48 uur voorafgaand aan de boeking en met een Annuleringsverzekering
 3. Voor de details voor Annuleren met Annuleringsverzekering, zie aub. punt Annuleringsverzekering.
 4. Wij geven geen geld terug als het spel met minder personen gespeeld wordt dan waarvoor gereserveerd is. Ben je niet zeker over het aantal personen. Selecteer dan een persoon minder, je kunt op locatie altijd bij betalen voor extra spelers. Heb je gereserveerd en betaald voor een groep van 4 personen en kom je uiteindelijk maar met 3 spelers, dan kom je niet in aanmerking voor geldteruggave.
 5. Boeking verplaatsen:
  1. Het is alleen mogelijk per e-mail.
  2. 96 uren voor aanvang: De 1e keer is gratis, en elke opvolgende keer bereken wij 15 EUR administratiekosten.
  3. Tussen 96 uren tot 24 uren voor aanvang: 25% van het betaalde totaalbedrag berekend. Voor 75% van het spel bedrag ontvang je een waardebon welke je voor het nieuwe boeking kunt gebruiken.
  4. Binnen 24 uur voor aanvang: 50% van het betaalde totaalbedrag berekend. Voor 50% van het spel bedrag ontvang je een waardebon welke je voor het nieuwe boeking kunt gebruiken.
Bij annulering van reeds afgesproken data en offerte gelden de volgende voorwaarden:
Voor doordeweekse boekingen (Ma – Vr):
 1. Tot 14 dagen voor aanvang kan de afspraak voor groepen kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden.
 2. Tussen 14 en 7 dagen voor aanvang wordt aan de huurder voor groepen 50% van het overeengekomen totaalbedrag in de offerte doorberekend.
 3. Korter dan 7 dagen voor aanvang wordt aan de huurder voor groepen 100% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.
 4. Wijzigingen kunnen tot 7 dagen voor aanvang van de reservering worden doorgegeven. Daarna wordt het laatste bevestigde offerte in rekening gebracht.
Voor weekenden (Za, Zo):
 1. Voor reserveringen in het weekend dient u vooraf te betalen
 2. Tot 14 dagen voor aanvang wordt voor groepen 15% van het betaalde totaalbedrag berekend bij annulering.
 3. Tot 14 dagen voor aanvang kan de afspraak voor groepen gewijzigd of verplaatst worden.  Voor het eerste keer is het verplaatsen van een boeking kosteloos, voor alle opvolgende aanpassingen berekenen wij 15 EUR administratiekosten.
 4. Tussen 14 en 7 dagen voor aanvang wordt voor groepen 50% van het betaalde totaalbedrag berekend bij annulering.
 5. Wijzigingen kunnen tot 7 dagen voor aanvang van de reservering worden doorgegeven. Daarna wordt het laatste bevestigde offerte in rekening gebracht.
 6. Korter dan 7 dagen voor aanvang wordt voor groepen 100% van het betaalde totaalbedrag berekend bij annulering.
 1. Een annuleringsverzekering kan bij het plaatsen van een boeking als een extra service gekocht worden voor 4,5 EUR. Met een annuleringsverzekering kan een boeking  tot 48 uur voorafgaand aan de boeking kostenloos geannuleerd worden.
 2. Voor de annulering en terugbetaling dient het volgende online contactformulier ingevuld te worden met de volgende gegevens:
  1. Voornaam en Achternaam
  2. Email
  3. Boekingsreferentie
  4. Bankgegevens
 3. Indien er een annuleringsverzekering bij de boeking staat, wordt de terugbetaling binnen 21 werkdagen verwerkt, en het bedrag op de rekeningnummer teruggestort, welke in het formulier vermeldt staat.
  1. https://amazevr.nl/annuleringsverzekering/
 1. Betalen is mogelijk met:
  1. Online Betalen met IDeal bij het reserveren van de escape rooms en aankopen op het Webshop ‘Producten’
  2. Bankpas (Maestro, Visa Electron, MASTERCARD, VISA) op locatie voor aankopen op de locatie (extra services, dranken)
  3. Betalen op rekening is mogelijk voor zakelijke klanten in geval van een bevestigde offerte
   1. Bij betalen op rekening berekenen wij 10 EUR administratiekosten
 1. Het betreden van de faciliteiten van Amaze geschiedt voor een ieder op eigen risico.
 2. Aangezien Amaze niet direct onderdeel van het spel is terwijl de deelnemers in de kamers zijn, doen klanten mee aan de diensten aangeboden door Amaze op hun eigen verantwoordelijkheid.
 3. Amaze heeft geen directe controle en zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bijkomstige, speciale of gevolgschade, persoonlijke blessures of verlies van eigendom, voortkomend uit of op welke manier dan ook verbonden aan het deelnemen aan of gebruik maken van de diensten en/of faciliteiten van Amaze.
 4. U stelt Amaze, zijn werknemers of elk persoon optredend namens Amaze vrij van alle claims, eisen en schades (actueel en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, vermoedelijk en onvermoede, bekend gemaakt en niet bekend gemaakt, voortvloeiend uit of in welke manier ook verbonden aan het hierboven genoemde. Dit houdt verder ook redelijke advocaatkosten in, gemaakt door alle derde partijen door of voortvloeiend uit uw nalatigheid, breuk van deze Voorwaarden of het breken van een wet of de rechten van een derde partij.
 5. De klant gaat hierbij verder ook akkoord zich te houden aan alle voorwaarden, instructies en regels voorgelegd door Amaze of zijn vertegenwoordigers.
 1. De Klanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Amaze en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Amaze en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van Klanten zelf, of Deelnemers die zich met toestemming van de Klant in het Pand van Amaze bevonden.
 2. Voor wat betreft de door de Klanten te gebruiken materialen tijdens het spelen geldt dat het volgende bedragen dienen te worden vergoed bij verlies, diefstal, of beschadiging van het betreffende materiaal:
HTC Focus 3 Headset € 1200
HTC Focus 3 Controllers € 120
HTC Vive Headset incl. headstrap € 730
HTC Vive Controllers € 165
 1. Gevonden voorwerpen dienen bij het personeel van Amaze in te worden geleverd.
 2. Amaze is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of andere eigendommen van een Klanten. Kledingstukken en/of eigendommen die door Klaten zijn achtergelaten, worden gedurende een termijn van twee maanden bewaard. Na die termijn worden die zaken opgeruimd.

Je kunt de Huisregels ook hier inzien.

Aansprakelijkheid

De directie, dan wel personen die bij Amaze VR werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Calamiteiten

Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.

Camera’s

In Amaze VR hangen op diverse plaatsen camera’s. Eenieder die Amaze VR bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan derden.

Eigendommen

Het is verboden om eigendommen van Amaze VR mee te nemen buiten het gebouw. Hieronder valt ook glaswerk. Voedsel en glaswerk mag niet in de spelzones worden geplaatst en/of genuttigd.

VR Apparatuur

Voor een VR-activiteit maak je gebruik van kostbare apparatuur. Volg altijd de instructies van het personeel op bij het gebruik van onze apparatuur. Het is verboden zich te gedragen op een dusdanige wijze dat deze een risico op beschadiging van apparatuur of personen met zich meebrengt denk hierbij aan: springen, duiken, rennen en/of je buiten de spelzone begeven. Tijdens het gebruik van de apparatuur mag je geen voedsel en/of drankjes nuttigen. Blijf tijdens een VR-activiteit met je lichaam en ledematen binnen het aangegeven blauwe raster. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor reparatie en/of vernieuwingskosten. Ons personeel kan op basis van hun bevindingen uit veiligheidsoverwegingen de keuze maken uw activiteit te beëindigen.

Arcade zone

Het is alleen toegestaan je te bevinden in de arcade zone die je hebt gehuurd. Tijdens een spel mogen geen andere personen dan de speler zich in het spelvak van de arcade zone bevinden. Overige spelers kunnen plaats nemen op de bank van de arcade zone of in het algemene bargedeelte. Het is niet toegestaan beeldmateriaal te maken van andere bezoekers of personeel zonder uitdrukkelijke toestemming.

Geluidsniveau

Tijdens sommige VR-activiteiten dien je met elkaar verbaal te communiceren, het is niet toegestaan dit op een dermate luid niveau te doen dat je hier andere bezoekers mee tot last bent. Mocht ons personeel je vragen om op een zachtere manier met elkaar te communiceren dan dien je hier gehoor aan te geven. Bij herhaaldelijk niet opvolgen van deze instructies kan je VR-activiteit voortijdig worden gestopt.

Minimale leeftijd

Vanaf 10 jaar kan er onder begeleiding van een volwassenen worden gespeelt bij Amaze VR. De volwassenen blijft verantwoordelijk voor het handelen van de minderjarige. Het kan zijn dat er voor specifieke spelen andere leeftijdsgrenzen zijn. Hou hier altijd rekening mee bij het boeken van een VRactiviteit, wij kunnen hier geen restitutie voor verlenen. Vanaf 16 jaar kan er zonder begeleiding worden gespeeld.

Legitimatie

U dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs; paspoort, ID-kaart of rijbewijs

Garderobe

Amaze VR personeel kan u verplichten om uw jas en tas af te geven bij de garderobe. Amaze VR is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van jouw jas en/of tas en de zich daarin bevindende voorwerpen.

Hygiëne

U heeft een verzorgd uiterlijk en draagt geen sportkleding, slippers, kapotte kleding, onzedelijke kleding en/of vuile kleding. U gebruikt geen plakkerige haarproducten.

Consumptie

Het is niet toegestaan om binnen Amaze VR eigen meegenomen drank en/of etenswaren te nuttigen. Het is uitsluitend toegestaan gebruik te maken van onze faciliteiten voorafgaand, tijdens en na een boeking of indien u ondubbelzinnig van plan bent om een boeking te maken. Amaze VR personeel kan u op grond

hiervan sommeren de locatie te verlaten.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren.

Fouilleren

Bij de entree van Amaze VR maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten fouilleren en/of het controleren van de inhoud van uw tas. Deze controle is ingesteld om iedereen in het kader van de algemene veiligheid te beschermen.

Geen toegang

Geen toegang wordt verleend aan personen in kennelijke staat van dronkenschap, personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich mee brengen. Indien men op enigerwijze betrokken is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten Amaze VR. Indien men zich beledigend uitlaat jegens personeel en/of bezoekers.

Roken

Het is verboden binnen Amaze VR te roken, dit geldt ook voor de toiletten, de gang en deuropening. Zorg bij het roken voor de locatie van Amaze VR dat er geen overlast is voor omwonende en voorbijgangers.

Nix18

Er wordt niet geschonken aan personen onder de 18 jaar. Onder de 25 jaar kan er gevraagd worden je te legitimeren. Is er iemand van jullie groep onder de 18 jaar worden er geen alcoholische dranken geserveerd in de betreffende Arcade zones. Alcoholische dranken dienen dan in het algemene bar-gedeelte te blijven

staan.

Drugs

Het is verboden bij Amaze VR om drugs, hallucinerende middelen of andere verdovende middelen te gebruiken, in bezit te hebben, te verhandelen, te bewerken of hier onder de invloed van te zijn. Indien in strijd met deze regel wordt gehandeld zal de toegang definitief worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

Handelen in goederen

Het is ten strengste verboden om in en rond Amaze VR, goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Maakt u zich aan deze handelingen schuldig dan wordt u direct uit het pand verwijderd en zult u worden overgedragen aan justitie.

Wapens

Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen wordt toegang tot Amaze VR definitief ontzegd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen welke voorkomt in de wet Wapen en Munitie zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.

Ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Bij het constateren hiervan wordt u direct de toegang tot Amaze VR ontzegd.

Bij het maken van een boeking bij Amaze VR verklaart u en alle deelnemers kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de huisregels en de algemene voorwaarde zoals deze gelden binnen Amaze VR.

 1. Het artikel is toepasbaar voor producten verkocht op het Webshop ‘Procuten’ en niet voor de reserveringen en aankopen via het boeking-kalendar widget.
 2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel over de koopovereenkomst van deze algemenevoorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Gift Vouchers/cadeaubonnen welke voor voor 1 januari 2022 gekocht waren zijn 1 jaar geldig na de uitgiftedatum en welke na 1 januari 2022 gekocht waren zijn 2 jaren geldig na uitgifte.

 1. Het artikel is toepasbaar voor producten verkocht op het Webshop ‘Procuten’ en niet voor de reserveringen en aankopen via het boeking-kalendar widget.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 1. Het artikel is toepasbaar voor producten verkocht op het Webshop ‘Procuten’ en niet voor de reserveringen en aankopen via het boeking-kalendar widget.
 2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, totstand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 8. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 9. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 11. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 12. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 13. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Bij producten:

 1. Het artikel is toepasbaar voor producten verkocht op het Webshop ‘Procuten’ en niet voor de reserveringen en aankopen via het boeking-kalendar widget.
 2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 5. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 6. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Het artikel is toepasbaar voor producten verkocht op het Webshop ‘Procuten’ en niet voor de reserveringen en aankopen via het boeking-kalendar widget.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 1. Het artikel is toepasbaar voor producten verkocht op het Webshop ‘Procuten’ en niet voor de reserveringen en aankopen via het boeking-kalendar widget.
 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 8. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 9. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 10. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 11. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 1. Het artikel is toepasbaar voor producten verkocht op het Webshop ‘Procuten’ en niet voor de reserveringen en aankopen via het boeking-kalendar widget.
 2. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 3. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 17. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 1. Voor tijdelijke en winkelaanbiedingen gelden de voorwaarden zoals weergegeven op de locatie, behalve als ze worden weergegeven bij de aanbieding of met een directe link naar de voorwaarden.
 1. Amaze verwelkomt alle opmerkingen, berichten en feedback van gebruikers met betrekking tot de Amaze-services, -faciliteiten en -website. Het beleid van Amaze staat echter niet toe dat Amaze ideeën, suggesties of voorstellen accepteert of overweegt dan die waar Amaze specifiek om vraagt. De bedoeling van dit beleid is om de mogelijkheid van toekomstige misverstanden te vermijden wanneer nieuwe functionaliteiten en kenmerken die intern door Amaze zijn ontwikkeld, vergelijkbaar of zelfs identiek zijn aan uw idee.
 2. Als u Amaze een ongevraagde suggestie, idee of voorstel stuurt, of als u op verzoek van Amaze een opmerking of suggestie stuurt om de Amaze-services, -faciliteiten of -website te verbeteren, gaat u ermee akkoord dat::
  1. uw inzendingen en hun inhoud worden automatisch het eigendom van Amaze zonder enige compensatie voor u;
  2. Amaze mag de inzendingen en hun inhoud voor elk doel en op elke manier gebruiken of herdistribueren;
  3. Er is geen verplichting voor Amaze om de inzending te beoordelen; en
  4. Er is geen verplichting om alle inzendingen vertrouwelijk te houden.
 3. Door het verzenden van enige hoe-te of productinformatie of materiaal, geeft u Amaze een onbeperkte, onherroepelijke licentie om materialen of informatie te gebruiken, reproduceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren, en verklaart en garandeert u dat u de eigenaar bent of anderszins alle rechten op dergelijke informatie of materialen beheersen en dat Amaze vrij is om ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons stuurt voor welk doel dan ook, te gebruiken. We zullen uw naam niet vrijgeven of anderszins bekend maken dat u materialen of andere informatie aan ons hebt verstrekt, tenzij we uw toestemming hebben verkregen om uw naam te gebruiken of als we wettelijk verplicht zijn dit te doen
 1. Amaze is toegewijd aan effectieve en prompte klachtenbeheer, probleemoplossing en de analyse en verzachting van de omstandigheden die de klachten veroorzaken. Een klacht of geschil tussen u en Amaze moet worden geuit door het zenden van een e-mail naar info@amaze-escape.com en info@amazevr.nl.Amaze is toegewijd aan het geven van een antwoord binnen 30 kalenderdagen. Amaze zal proberen alle geschillen die u heeft met ons, operators, op te lossen.
 1. U heeft toestemming om te kijken naar, te printen en het downloaden van uittreksels van de Amaze website voor eigen gebruik op de voorwaarden dat:
  1. Geen documenten of gerelateerde afbeeldingen op de website worden aangepast op enige manier;
  2. Geen afbeeldingen op de website apart worden gebruikt van de corresponderende tekst; en
  3. Onze copyright en deze toestemmingsverklaring verschijnen in alle kopieën
 2. U heeft geen toestemming om een van de escape game elementen, namen en/of ontwerpen van Amaze te kopieëren of the reproduceren.
 3. Tenzij anders vermeld behoren het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op de website (inclusief, zonder beperkt te zijn tot, foto’s en grafische afbeelding) en alle materialen aangeboden op de fysieke locatie van Amaze tot Amaze.
 4. Behalve als anders afgesproken, enig gebruik van uittreksels van de website of de Amaze escape games anders dan in overeenstemming met punt 1 van de Copyright, Bescherming van Inhoud van Intellectueel Eigendom sectie is verboden en in het geval dat u punt 1 schendt van de Copyright, Bescherming van Inhoud van Intellectueel Eigendom, dan vervalt de toestemming voor het gebruik van de website en alle diensten van Amaze automatisch en bent u verplicht om onmiddellijk alle gedownloade en geprinte uitreksels van de website of de Amaze escape games te vernietigen. Onderdeel van punt 1 van het Copyright, Bescherming van Inhoud van Intellectueel Eigendom gedeelte, geen enkel deel van de website of de Amaze escape games mag worden hergebruikt of opgeslagen op andere websites of worden toegevoegd in enig publiek of privé elektronisch ophaalsysteem of dienst zonder onze voorafgaande geschreven toestemming.
 5. De Amaze website bevat tekst, trademarks, handelsmerken, handelsimago, auteursrechtelijk beschermd materiaal, servicemerken, domeinnamen, uitvindingen, vakkennis, potentieel octrooieerbaar bedrijfsmethodemateriaal, design logo’s, zinnen, namen, logo’s, codes, software, programma’s, routines, hulpinstrument, ontwikkeld en bediend door Amaze net als alle ontwikkelingen, modificaties en verberteringen van hiervoor genoemde en alle documentatie (gebruikershandleidingen, omschrijvingen, presentaties en alle andere soorten van documenten in welke vorm dan ook) in verband daarmee, of een andere indicatie van eigendom welke, tenzij anders aangeduid en/of voorzien op grond van een licentie van een derde partij, zijn alleen Amaze’s eigendom en Amaze behoudt alle bijbehorende rechten, belangen en titels en zijn beschermd door internationale copyright wetten. De Amaze intellectuele eigendomsrechten dekken (zonder limieten) alle auteursrechten, morele rechten, octrooien, trademarks, fabrieksgeheimen en ontwerprechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, of ze geregistreerd zijn of niet.
 6. De compilatie (wat de collective, regeling en samenstelling betekent) van alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van Amaze en is beschermd door internationale auteursrechtwetten. Amaze claimt ook eigendomsrechten onder de auteursrecht en handelsmerkwetten met betrekking tot het “uiterlijk”, “gevoel”, “verschijning” en “grafische functie” van deze website inclusief, maar niet gelimiteerd tot de kleurencombinaties, lay-outs en ontwerpen.
 7. Amaze geeft u toestemming om te kijken naar en gebruik te maken van inhoud en software beschikbaar gemaakt voor u op de website in verband met uw gebruik van de website. Elk ander gebruik, inclusief het hergebruiken, aanpassen, verspreiden, verkopen, overdragen, heruitgeven, tentoonstellen of opvoeren van de inhoud en software van deze website of het in wat voor manier dan ook gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden is streng verboden.
 8. U zal geen domeinnaam gebruiken of registreren die identiek of gelijkend is aan een van deze rechten. U gaat akkoord dat u niet het woord “Amaze Escape Events” zal proberen te verkrijgen of dat er verwarring over zal ontstaan ermee op Google AdWords of een gelijksoortige Internet reclamedienst.
 9. U zal geen escape games gebruiken of registreren die identiek zijn, lijken op of die te verwarren zijn met de escape games in het beheer van Amaze en welke verwarrend kunnen zijn voor klanten.
 10. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en auteursrechten worden gehouden door hun rechtmatige eigenaren.
 1. Tijdens het gebruik maken van de diensten, Amaze kan aan u onthullen, of u kan op een andere manier leren of ontdekken, de Amaze‘s documenten, handelspraktijken, managementstijlen, dag-tot-dag zakelijke operaties, mogelijkheden, systemen, huidige en toekomstige strategieën, marketing informatie, financiële informatie, software, technologieën, processen, procedures, methodes en applicaties, of andere aspecten van Amaze’s bedrijf.
 2. U gaat hierbij akkoord en bevestigt dat enige en alle informatie vertrouwelijk is en dat het alleen Amaze’s exclusieve intellectuele eigendom en gepatenteerde informatie is.
 3. U gaat akkoord Amaze’s informatie alleen te gebruiken voor de specifieke doeleinden zoals toegestaan door de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Elke openbaarmaking van onze informatie aan een derde partij (specifiek inclusief een directe concurrent) is streng verboden en zal worden aangevochten in de rechtszaal.
 5. Alle verplichtingen die hier binnen vallen zullen verder gaan na het beeindigen van deze Voorwaarden.
 6. Verder bevestigt u dat Amaze’s informatie gepatenteerd, vertrouwelijk en extreme waardevol is voor Amaze en dat Amaze materiele schade oploopt door uw openbaarmaking van informatie over Amaze.
 7. U bevestigt en gaat akkoord dat geldschade een onvoldoende remedie is voor deze breuk van vertrouwelijke verplichting is en dat Amaze recht heeft op een voorlopige voorziening in verband met de schending of de dreigende schending, naast enige andere wettelijke of billijke oplossing en zonder de noodzaak om daadwerkelijke schade aan te tonen.
 1. In het algemeen kan u Amaze’s website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie in te voeren.
 2. U hoeft alleen contactinformatie (naam, e-mail, telefoonnummer) te leveren om het boeken van een dienst af te ronden of als u wilt dat wij u een e-mail sturen via onze webpagina (naam en e-mailadres noodzakelijk).
 3. Alle informatie die u geeft in uw reservering of e-mail op amaze-escape.com of op amazevr.nl zullen worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid, welke op Amaze-Escape Privacybeleid en op AmazeVR.nl Privacybeleid te vinden zijn. Met het boeken van onze dienst stemt u in met een dergelijke verwerking.
 1. Amaze behoudt het recht om alle registraties van alle transacties en communicaties tussen u en Amaze te bewaren voor administratieve doeleinden
 1. Amaze behoudt het recht om de dienst te weigeren of de boeking van een klant te annuleren op welk moment dan ook en zonder bericht vooraf.
 2. Amaze mag, naar eigen inzicht, onmiddellijk een boeking van een klant stop zetten als het gedrag van de klant zich niet houdt aan deze afspraken.
 3. Een gebeurtenis die kan leiden tot het weigeren van de dienst of het annuleren van de boeking can het volgende inhouden, maar is niet gelimiteerd tot: ongepaste communicatie van een klant met een van Amaze’s medewerkers, vertegenwoordigers, filialen of partners; ongepast gedrag in enige andere vorm; de klant is niet in een staat om deel te nemen aan de dienst, bijv. hij/zij is onder invloed van een bepaalde substantie.
 1. De Amaze-websites kunnen links naar andere websites bevatten, zodat u meer te weten kunt komen over andere zaken waarvan Amaze mogelijk van belang is voor u.
 2. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website. Het opnemen van een dergelijke link impliceert op geen enkele wijze onderschrijving door Amaze van een dergelijke website of enige associatie met haar exploitanten. Hoewel Amaze commercieel redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat deze websites aan uw goedkeuring zullen voldoen, heeft Amaze geen zeggenschap over en is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en inhoud van de websites waaraan de Amaze-website is gekoppeld.
 3. Amaze doet geen enkele uitspraak over enige andere website (inclusief, maar niet beperkt tot, het materiaal dat daar wordt gevonden of de eventuele gevolgen van het gebruik ervan) die u kunt gebruiken via de website van Amaze.
 4. Eventuele zorgen met betrekking tot een product of dienst aangeboden door een website waaraan de Amaze-website is gekoppeld of de link zelf, moeten worden gericht aan de exploitant van die specifieke website en niet aan Amaze.
 5. Als u besluit toegang te krijgen tot websites van derden die zijn gekoppeld aan de Amaze-website, doet u dit geheel op eigen risico.
 6. Als u een koppeling naar de Amaze-website wilt maken, mag u dit alleen doen    op voorwaarde dat u naar de website linkt en deze niet repliceert en aan de volgende voorwaarden voldoet:
  1. U verwijdert, vervormt of verandert de omvang of het uiterlijk van logo’s die door ons op de website worden gebruikt niet;
  2. U maakt geen frame of een andere browser- of randomgeving rond de website;
  3. U impliceert op geen enkele manier dat wij andere producten of diensten dan de onze onderschrijven;
  4. U geeft geen verkeerde voorstelling van uw relatie met ons en geeft ook geen andere onjuiste informatie hierover;
  5. U gebruikt op geen enkele andere wijze handelsmerken van Amaze (ongeacht of deze zijn geregistreerd of niet geregistreerd) die op de website worden weergegeven zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en
  6. Uw website bevat geen inhoud die wij, naar eigen goeddunken, als onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel beschouwen, in strijd met enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of die niet op andere wijze voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten en reglement.
 7. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de in punt 6 van het Links naar en van Andere Websitesgedeelte verleende rechten te herroepen, wegens schending van de Voorwaarden en om alle maatregelen te nemen die wij gepast achten.
 8. U zult ons volledig vergoeden voor alle verlies of schade die wij kunnen lijden voor schending van punt 6 van de Links naar en van andere websites.
 1. U draagt ​​alle verantwoordelijkheid en risico voor het gebruik van deze website, boekingsinterface en onze diensten.
 2. Deze website en onze diensten worden door Amaze geleverd op een “as is” basis. Amaze en haar dochterondernemingen doen geen uitspraken of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van deze website of de informatie, inhoud, materialen of diensten die op deze website zijn opgenomen.
 3. Voor zover toegestaan ​​door de van toepassing zijnde wetgeving, verwerpen Amaze en haar dochterondernemingen alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten en vrij van fouten, virussen, bugs of andere schadelijke componenten.
 4. Amaze en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die wordt opgelopen door enige persoon of entiteit die voortvloeit uit het gebruik van deze website en / of onze diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade of schade die voortvloeit uit verlies van gebruik, gegevens, zaken, goodwill, inkomsten, winst, contracten, verwachte besparingen, verspild beheer of kantoortijd, of bedrijfsonderbreking die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, eventuele vertragingen op de website, of het onvermogen om de website, enig deel daarvan, of een website met hyperlinks te gebruiken, ongeacht of deze gebaseerd zijn op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, contractbreuk, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Amaze of een van haar dochterondernemingen op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 1. U garandeert dat het legaal voor u is om de website te bekijken in het rechtsgebied waaraan u bent onderworpen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten van dat rechtsgebied, bij het bekijken of gebruiken van de inhoud ervan.
 2. Deze Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld, gekwalificeerd of geïnterpreteerd door handelsgebruik of eerdere handelstransacties die niet zijn opgenomen in de Voorwaarden door uitdrukkelijke voorwaarden.
 3. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van deze Voorwaarden als geheel en een dergelijke bepaling moet door de autoriteiten worden afgedwongen en zo nodig worden gereconstrueerd om maximaal van toepassing te zijn onder toepasselijke wet.
 4. Indien enige bepaling van de Voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, dan zal die bepaling als scheidbaar worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De rest van de Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd alsof deze ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nooit deel uitmaakte van de Voorwaarden, maar op een manier die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert.
 5. Het nalaten door een van de partijen om op enig moment een van de bepalingen van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, om hierin gekozen verkiezingen of opties uit te voeren, of om te allen tijde de uitvoering van de andere van een van de bepalingen hierin te eisen, zal in geen enkel geval plaatsvinden. manier worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen.
 6. U stemt ermee in dat als Amaze geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel uit de Voorwaarden uitoefent of afdwingt (of waarvan Amaze krachtens een van de toepasselijke wetgeving het voordeel geniet), dit niet zal worden opgevat als een formele verklaring van afstand van de rechten van Amaze en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zijn voor Amaze.
 7. Redelijke honoraria en kosten van advocaten worden toegekend aan de overheersende partij in geval van een geschil met betrekking tot de handhaving of interpretatie van deze Voorwaarden. De sectiekoppen die hier worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en krijgen geen enkele legale import.
 8. De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Amaze met betrekking tot uw gebruik van de website en prevaleren boven enige eerdere overeenkomst of verklaring in verband daarmee.
 9. De Voorwaarden vervangen en voegen alle eerdere voorstellen, afspraken en alle andere overeenkomsten, mondeling en schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd of gewijzigd behalve door een schriftelijk document dat naar behoren door beide partijen wordt uitgevoerd.
 10. Alle kennisgevingen die door een van beide partijen aan de andere moeten worden gedaan krachtens of in verband met de Voorwaarden, worden geacht voldoende te zijn verstrekt bij verzending per e-mail of faxverzending in elk geval dat aan u is geadresseerd op elk e-mailadres of faxnummer dat u ons hebt gegeven of aan ons op het e-mailadres dat wordt weergegeven in het gedeelte Informatie over serviceproviders van deze voorwaarden.
 11. U erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van de groep van ondernemingen waarvan Amaze de moedermaatschappij is, begunstigden van derde partijen van de Voorwaarden zijn en dat dergelijke andere bedrijven het recht hebben om rechtstreeks een afdwinging toe te passen van en zich te verlaten op enige bepaling van de Voorwaarden die verleent een voordeel op (of rechten ten gunste van) hen. Anders dan dit, mag geen enkele andere persoon of onderneming derde partijen zijn die de Voorwaarden onderschrijven.
 12. De onderhavige voorwaarden worden aangegaan voor onbepaalde duur. Bij beëindiging daarvan om welke reden dan ook, dient u alle documentatie, vertrouwelijke of eigendomsinformatie en materialen en alle kopieën daarvan in uw bezit terug te geven of alle kopieën daarvan te verwijderen die elektronisch worden bewaard.
 13. We behouden ons het recht voor de huidige overeenkomst op elk moment te wijzigen. In geval van wijzigingen in de overeenkomst, wordt de nieuwe overeenkomst op onze boekingspagina geplaatst.